page

သင္နွစ္သက္ရာ အေရာင္ ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္

Friday, November 2, 2012

ေျမြသားအမိ ပံုျပင္

ညခ်စ္သူ | 3:19 AM |
ညခ်စ္သူ | 3:19 AM |
Best Blogger Tips
Share


'' အေမစကား မွတ္ထားပါသားရယ္ ၊
အစာတစ္ခုကို မစားခင္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးပါ ။
ခရီးတစ္ခုကို မသြားခင္မွာ ၊
ေဘး ရွိမရွိ ကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးပါ ။
အတိုခ်ဳပ္ကေတာ့ ၾကည့္ျပီးမွ သြား ၊
ၾကည့္ျပီးမွ စား ။ ''


တစ္ခါတုန္းက ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းတြင္ ေျမြသားအမိတို ့ေနထိုင္ၾကေလ၏ ။ေျမြမၾကီး၏ အမည္
မွာေဒၚၾကာျဖဴျဖစ္ျပီး သားကေလး၏ အမည္မွာ ေမာင္ျပည့္စံုျဖစ္ေပသည္။ေမာင္ျပည့္စံုသည္
လြန္ေဆာ့၏ သစ္ပင္ေပၚသို ့တက္ျပီး ေ၀ါခနဲေလွ်ာခ်၏ ဒါကို မိခင္ေျမြမၾကီး ေဒၚၾကာျဖဴ
ျမင္ေသာ္ '' အရိုးေတြ အဆစ္ေတြနာကုန္ရင္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲ ၊သားေလးေမာင္ျပည့္စံု
ရယ္ ေျမြဆိုတဲ့အမ်ိဳးက ကိုယ္ကို အားကိုးျပီး အစာရွာရတာကြဲ ့၊ကိုယ္ကို အသံုးျပဳျပီး ေဘး
ရန္ကို လည္း ကာကြယ္ရတာ '' ဟု ဆံုးမေလ၏ ။ ေမာင္ျပည့္စံုကေလးမွာ '' ရပါတယ္ အ
ေမရာ ''ဟု ေျပာျပီး မိခင္စကားကို အေလးအနက္မထားပဲ ေဆာ့ျမဲေဆာ့ေနေလ၏ ။တစ္ခါ
ေသာ္ ၀ါးရံုေတာတစ္ခုအတြင္းရွိ ၀ါးပင္ႏွစ္ပင္ၾကားတြင္ ေဆာ့ကစားရင္း ညပ္ေနေသာ္အခါ
"အေမေရ လာပါ ၊အေမေရ ကယ္ပါ ''အသံ တစာစာနဲ ့ဒုကၡေတြ ့မွ အမိကိုသတိရျပီတေလ၏ ။

ေမာင္ျပည့္စံုကေလး ညပ္ေနေသာ ၀ါးရံုေတာမွာ ေနထိုင္ရာအသိုက္နဲ ့ကြာလွမ္းေနသျဖင့္
ေမာင္ျပည့္စံုကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚၾကာျဖဴမွာ မၾကားမိေခ် ။သို ့ပါေသာ္လည္း ေဒၚၾကာ
ျဖဴမွာ ခ်စ္သားကေလး ေမာင္ျပည့္စံု ေပ်ာက္ေနသျဖင့္ ကၽြန္းလံုးအႏွံလိုက္လံရွာေဖြရာ ည
ေနေစာင္းမွ ၀ါးရံုေတာကို ေရာက္လာေလ၏ ။ထိုအခါ သားျဖစ္သူ ေမာင္ျပည့္စံုကေလး
ဒုကၡေရာက္ေနတာျမင္မွ " အေမမွာ ရွာလိုက္ရတာ သားေလးရယ္ ၊ေျမြေဟာက္ၾကီး ကိုလြမ္း
ကိုေမးေတာ့ ေစာေစာကျမင္လိုက္ေသးတယ္တဲ့ ။ေျမြေပြးၾကီး  ကိုပီတိ ကေတာ့ ဘာမွ ေမးမ
ရပါဘူး ။ေတာ္ေသးတာေပါ့ သားေလးရယ္ အေမမွာ ရွာလိုက္ရတာ လင္းေျမြၾကီး ကိုေရာ့က
၀ါးေတာထဲ ၀င္သြားတာ ေတြ ့လိုက္တယ္ ေျပာမွ အေမမွာ လာရွာရတယ္ ။ " ထိုအခါ ေမာင္
ျပည့္စံုေလးက '' အဲ့ဒါေတြ အသားထားပါ အေမရာ သားကို ဘယ္လိုကယ္မလဲ အရင္စဥ္းစား
ပါအေမရာ '' ဟု ေျပာေလ၏ ။

ေျမမၾကီး ေဒၚၾကာျဖဴသည္ ၀ါးေတာကို အကဲခတ္ျပီး ေမာင္ျပည့္စံုကေလး ညပ္ေနေသာ ၀ါးပင္
ႏွစ္ပင္ကို ေလ့လာခိုက္ ၀ါးပင္ႏွစ္ပင္မွာ ေလတိုက္စဥ္တြင္ ကြဲကြာသြားျပီး ေလျငိမ္ေနစဥ္အခိုက္
တြင္ ယွဥ္ပူးေနသျဖင့္ ေမာင္ျပည့္စံုကေလးမွာ ညပ္ေနတာကို ေတြ ့ျမင္ေလ၏ ။ထိုအခါ မိခင္ေျမြ
မၾကီး ေဒၚၾကာျဖဴက '' အဲ့ဒါေၾကာင့္ 'ၾကည့္ျပီးစား ၊ၾကည့္ျပီးသြား ' လို ့အေမမွာ ရတာေပါ့ ၊အခုအေမ့
စကားကို နားမေထာင္လို ့အခုလို ျဖစ္ရတာ '' ဟု ဆိုဆံုးမေလ၏ ။ '' ဟုတ္ပါျပီ အေမရာ ၊ေနာက္ဆို
အေမဆိုဆံုးမတဲ့အတိုင္း လိုက္နာပါ့မယ္ '' ဟု ေမာင္ျပည့္စံုကေလးက ျပန္ေျဖေလသည္ ။

ထိုေနာက္ ေျမြမၾကီး ေဒၚၾကာျဖဴသည္ သားကေလး၏ ကိုယ္ေအာက္မွ ကန္ ့လန္ ့ျဖတ္၀င္ကာ အား
ယူျပီး တရွဲရွဲ ေလတိုက္သံေပၚလာလွ်င္ ကုန္းထရင္း '' ရုန္းလိုက္ ၊ရုန္းလိုက္ '' ဟု ေအာ္ေလ၏ ။ေလ
လာေသာေၾကာင့္ ၀ါးပင္ႏွစ္ပင္အကြာမွာ ေဒၚၾကာျဖဴက လည္းအေပးကို တြန္း ၊ေမာင္ျပည့္စံုကေလး
က တအားရုန္းသျဖင့္ ၀ါးပင္ၾကားမွ လြတ္ေလ၏ ။ေမာင္ျပည့္စံုကေလး ဒုကၡမွ လြတ္ေသာ္ ေဒၚၾကာျဖဴ
က'' အေမစကားမွတ္ထားပါသားရယ္ ၊အစာတစ္ခုကို မစားခင္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးပါ ။ခရီးတစ္ခုကို မသြား
ခင္မွာ ၊ေဘး ရွိမရွိကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးပါ ။အတိုခ်ဳပ္ကေတာ့ ၾကည့္ျပီးမွ သြား ၊ၾကည့္ျပီးမွ စား ။ ''ဟု မွာ
ေလ၏ ။ထိုအခါ ေမာင္ျပည့္စံုကေလးက '' ဟုတ္ကဲ့ပါ အေမ ဟုတ္ကဲ့ အေမစကားကို  သား နားေထာင္
ပါေတာ့မယ္ '' ဟု ေျပာေလ၏ ။သို ့ေသာ္ ေမာင္ျပည့္စံုကေလးမွာ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚၾကာျဖဴ စကားကို အ
ေလးအနက္မထား ေပါ့ေပါ့ေနျပီးေပါ့ေပါ့စားကာ ေနျမဲအတိုင္း ေဆာ့ကစားေနေလ၏ ။

တစ္ေန ့ေသာအခါ၀ယ္  မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚၾကာျဖဴက အျခားအရပ္ရွိ ငန္းေတာ္ၾကားေျမြၾကီး ေမာင္ကြန္
ေနမေကာင္းတာကို သတင္းေမးသြားစရာ ရွိသျဖင့္ သားေတာ္ေမာင္ ေမာင္ျပည့္စံုကေလးကို  အစစ
အရာရာသတိရွိေစရန္ ၊မွာၾကားေလ၏ ။ '' သားကေလး ျပည့္စံုေရ အေမကိစၥတစ္ခုနဲ ့ခရီးသြားစရာ
ရွိတယ္ ။အေမခရီးသြားေနခိုက္တြင္ အရာရာမွာ ၾကည့္ျပီးသြား ၊ၾကည့္ျပီးစားပါကြယ္ ။အထူးသျဖင့္
ေတာ့ ကၽြန္း၏အေရွ ့ပိုင္းကို မသြားပါနဲ ့အႏၱာရယ္ရွိတယ္ '' ဟု ေျပာေလ၏ ။ထိုအခါ ေမာင္ျပည့္စံု
ကေလးက '' စိတ္ခ်လက္ခ်တာ သြားပါအေမ " ဟု ျပန္ေျပာေလ၏ ။

ေမာင္ျပည့္စံုကေလးမွာ စိတ္ခ်ပါဟု ပါးစပ္က ေျပာေသာ္လည္း  မသြားနဲ့လို ေျပာရင္ သြားခ်င္
တယ္ ။မစားနဲ ့လို့ မွာရင္ စားခ်င္ၾကတဲ့ လူငယ္စိတ္ပီပီ အရာရာကို စူးစမ္းခ်င္တဲ့ စိတ္ကေလးနဲ ့
ကၽြန္းအေရွ ့ပိုင္းကို ေရာက္ေအာင္ သြားေလ၏ ။မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚၾကာျဖဴက ကၽြန္းအေရွ ့ပိုင္းကို
သားျဖစ္သူမသြားခိုင္းရျခင္းမွာ ကၽြန္းအေရွ ့ပိုင္းတြင္ ေျမြအလမၼာယ္ဆရာမ်ား ေရာက္ေနသည္
ဟု သတင္းၾကားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။အေမ့စကားနားမေထာင္ေသာ ေမာင္ျပည့္စံုကေလး
မွာ ကၽြန္းအေရွ့ပိုင္း ေရာက္ေသာအခါ ေျမြအလမၼာယ္ဆရာမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရေလ၏ ။
သူအစြယ္ျဖင့္ မေပါက္ခင္ အျမီးျဖင့္မရိုက္ခင္ အလမၼာယ္ဆရာက ကုက္ကို ကိုင္ျပီး ပျခဳပ္ထဲ
ထည့္ေသာအခါ ေမာင္ျပည့္စံုခမ်ာ ဘာမွမတတ္နိုင္ပဲ ။ '' အေမေရ ကယ္ပါ   အေမေရ ကယ္
ပါ  ''အသံတစာစာျဖင့္ ၾကာေတာ့ေမာျပီး မေအာ္နိုင္ပဲ ေမာေမာနဲ့ေခြမွိန္းေနစဥ္ ပျခဳပ္အဖံုးဖြင့္
သံၾကားျပီး မၾကာခင္ျပန္ပိတ္သြားေလ၏ ။ထိုစဥ္ ေျမြတို ့၏ အစာနံကို ရေလ၏ ေဘးဘယ္ညာ
ကို ၾကည့္ေလေသာအခါ ၾကြက္မေလး မီကို ကို ေတြ ့ေလ၏ ။အဆိပ္စြယ္ျဖင့္ ထိုးဆြကိုက္ခဲရန္
ရွဴးခနဲ ေမာင္ျပည့္စံုေခါင္းေထာင္လိုက္၏ ။သို ့စဥ္တြင္ အေမ၏ ဆိုဆံုးမ အသံကို ၾကားေယာင္မိ၏ ။
'' ၾကည့္ျပီးသြား ၾကည့္ျပီး စားပါ သားရယ္ ''
ေမာင္ျပည့္စံု၏ ေခါင္း ေခြက်သြား၏ ။'' ၾကည့္ျပီးမွ သြားပါ ဆိုတဲ့ အေမ့စကားကုိ နားမေထာင္သျဖင့္
ရန္သူ၏ အဖမ္းခံရျပီးျပီ ၊အခု ငါသိပ္ဆာေလာင္ေနတယ္ ၊ဆာေနတုန္းမွာ ငါအလြန္ၾကိဳက္တဲ့ ၾကြက္
ေရာက္လာတယ္ ။ဒါေပမဲ့ ၾကည့္ျပီးစားပါဆိုတဲ့ အေမ့စကားရွိတယ္ ။ဒါေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းမစားဘဲေန
ျပီး ဘာျဖစ္လာမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ဦးမယ္ '' ဟု ေတြးေလ၏ ။အေမ့စကားကို မနာယူမိေသာ အလမၼာယ္
ဆရာအဖမ္းခံရေသာေျမြကေလးျပည့္စံုသည္ ၾကြက္ကိုမစားပဲ ေနလိုက္၏ ။

ၾကြက္မေလး မိုးစက္သည္ ေၾကာက္ရြံ ့လြန္းေသာေၾကာင့္ ေျမြအေခြေဘးတြင္ တဆတ္ဆတ္တုန္ေနေလ
၏ ။သူတစ္သက္တာတြင္ ရန္သူေျမြႏွင့္ ပူးကပ္ျပီးတစ္ၾကိမ္မွွ် မေနဖူးေသာေၾကာင့္ ေနစရာမရွိေပ ။
သို ့ေသာ္ ေျမြက မလႈပ္ေသာအခါ ၾကြက္မေလး အေၾကာက္ေျပလာ၏ ။အေၾကာက္ေျပသည္ႏွင့္ တျပိဳက္
နက္တည္း ၾကြက္၏ေရွးဦးအလုပ္မွာ အတားအဆီးကို ကိုက္ဖဲ့ျခင္း ျဖစ္၏ ။အေၾကာက္ေျပလာေသာ
ၾကြက္မေလးသည္ ၾကိမ္ျဖင့္ ရက္လုပ္ထားေသာ ေျမြပျခဳပ္ကို တဂ်စ္ဂ်စ္ကိုက္ဖဲ့ေလ၏ ။ထိုအခါ ၾကြက္
မေလးမိုးစက္ ကိုမစားမိေသာ ေမာင္ျပည့္စံုကေလးသည္ ၾကြက္မေလး မိုးစက္ အကူအညီနဲ ့ အဖမ္းအဆီးမွ
လြတ္ေျမာက္ေလေတာ့၏ ။ဒါေၾကာင့္ ငါ့ကိုအေမကမွာတာကို ၾကည့္ျပီးမွ စားဆိုတဲ့ အေမ့စကားနားေထာင္
မိလို ့ ငါအခုလို လြတ္ရတာဟု  ဆင္ျခင္မိေလ၏ ။

ပံုျပင္ေလးက ဒီမွာပဲ အဆံုးသတ္ပါျပီး ဒီပံုျပင္ကေလးကို ေတြးၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ ။
ကၽြန္ေတာ္တို ့ဘ၀မွာ မိဘေတြက ဆိုဆံုးမစကားကို လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့ဖူးၾကလိမ့္မယ္လို ့ထင္ပါတယ္ ။
ကၽြန္ေတာ္လည္း အပါအ၀င္ေပါ့ ။ဒါေပမဲ့ မိဘကေတာ့ ဘယ္သားသမီးကပဲ မေကာင္းျဖစ္ေနပါေစ
ဘယ္ေသာအခါမွ ေမတၱာမပ်က္ပဲ ခ်စ္ခင္လွ်က္ပါ ။ဒါေၾကာင့္ သားသမီးေတြကလည္း မိဘဆရာသ
မားေတြရဲ ့ဆိုဆံုးမစကားေတြကို အေလးထားကာကၽြန္ေတာ္တို ့ငယ္ငယ္က သင္ခဲ့ရဖူးတဲ့ကဗ်ာေလး
ထဲကလို ``ေဖေဖ ေမေမ မာပါေစ.....ေမေမ့စကား အေရးထား  ေဖေဖ့စကား သားေလးစား........´´ 
ဆိုခဲ့ၾကဖူးသလို အေလးအနက္ထားကာ လိုက္နာနိုင္ၾကပါေစ ။မိဘရဲ ့ဆံုးမစကားကို နားေထာင္တဲ့
လူက ဘယ္ေသာအခါမွ ေဘးဒုကၡနဲ ့မေတြ ့နိုင္ဘူးလို ့ယံုၾကည္စြာျဖင့္
Share