page

သင္နွစ္သက္ရာ အေရာင္ ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္

Thursday, August 7, 2014

ႏွလုံးသားႏွင့္ ၿပံဳးပါ

ZOLZOL | 11:26 AM |
ZOLZOL | 11:26 AM |
Best Blogger Tips
Share


အ႐ႈံးလည္းမေပးရသည့္အျပင္ အျမတ္လည္းရေသာ ရင္းႏွီးရေသာအလုပ္ဟူသည္ ၿပံဳးျပျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ မိမိ၏ မ်က္ႏွာေလးႏွင့္ မ်က္လုံးေလးမ်ားကုိ အၿပံဳးမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ပါက လြန္စြာက်က္သ ေရရွိသည္ကုိ မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ သိခ်င္မွသိေပမည္။ မိမိ၏မ်က္ႏွာကုိ ျမင္ေတြ႕ရသူမ်ားကေတာ့ သိၾက ေပသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ၿပံဳးရေသာအလုပ္ကုိပင္ အလြန္ခက္ခဲေသာအလုပ္ႀကီး လုပ္ရသည့္ပမာျဖစ္ ေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မ်ားကေတာ့ ‘ၿပံဳးခ်င္စိတ္ကိုမရွိတာ ၿပံဳးလုိ႔ဘာရမွာလဲ။ အာေညာင္း႐ုံနဲ႔ အာၿပဲ႐ုံပဲရွိ မွာေပါ့’ ဟု ဘုက်က် ျပန္ေျပာသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ‘ၿပံဳးရင္ေပါတယ္ထင္မွာစုိးလုိ႔’ ဟု ဆုိသူမ်ား လည္းရွိသည္။
ၿပံဳးလွ်္င္ေပါသည္ဟု မည္သူကထင္မည္နည္း။ မိမိဘက္မွ တစ္ဖက္သားအေပၚသုိ႔ ၿပံဳးျပေသာ အမူအ ရာမမွန္လွ်င္ေတာ့ ထုိအထင္သည္ မွန္ေကာင္းမွန္ႏုိင္ပါသည္။ အၿပံဳးဟုဆုိရာတြင္လည္း ႏွလုံးသားမွ
လာေသာအၿပံဳးကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ရာ ႏွလုံးသားမွလာေသာအၿပံဳး မဟုတ္ဘဲ အမုန္းတရားမွလာေသာ အၿပံဳးျဖစ္ပါက (သုိ႔မဟုတ္) မိမိျဖစ္လုိရာအတြက္ ၿပံဳးထားေသာအၿပံဳးျဖစ္ပါက အဘယ္မွာလွ်င္ လွပပါ ေတာ့မည္နည္း။ တစ္ဖန္ရာဂတဏွာေၾကာင့္ တပ္မက္၍ၾကည့္ေသာ အခုိးတေဝေဝျဖစ္ေနသည့္ ေခါ ေတာတစ္ေထာင္အား မ်က္လုံးအေနအထားႏွင့္ ရမၼက္အၿပံဳးဆုိပါက မည္သူကႀကိဳက္ပါမည္နည္း။
မိမိမုန္းေသာသူကုိ ေစတနာမပါဘဲ ေပးရကမ္းရေျပာဆုိ ဆက္ဆံရေသာအခါ မခ်ိၿပံဳးၿပံဳးထားရေသာ ေၾကာင့္ ထုိအၿပံဳးတုိ႔သည္ အဘယ္မွာလွ်င္ ေတာက္ပပါမည္နည္း။ သူတစ္ပါးအား ပ်က္စီးေစလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ ၿပံဳးထားရေသာ ထုိမ်က္ႏွာဖုံးတပ္ အၿပံဳးတုိ႔သည္အဘယ္မွာ လွ်င္ က်က္သေရရွိပါမည္နည္း။
ဟုတ္ပါသည္။ မိမိပါးစပ္ကုိ ၿဖဲျပတုိင္းသည္ ၿပံဳးျပျခင္းမဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သူတစ္ပါးအ ေပၚေစတနာသန္႔သန္႔ႏွင့္ ႐ုိး႐ုိးသားသားခင္မင္ေသာ ႏွစ္လုိဖြယ္အၿပံဳးသည္သာလွ်င္ က်က္သေရရွိ ေသာ၊ လွပေသာတကယ့္အၿပံဳးေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိမိကုိယ္၌ကပင္ အေရာင္မဆုိးေသာ ခ်စ္စဖြယ္ အၿပံဳးတုိ႔ကုိသာ ျမင္လုိလွသည္မဟုတ္ပါလား။
ေဆးသိပၸံတစ္ခု၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရလည္း ၿပံဳးေနစဥ္တြင္ မိမိမ်က္ႏွာေပၚရွိ အေၾကာငယ္ေလးမ်ား လႈပ္ ရွားၾကသည္။ ထုိအေၾကာေလးမ်ားသည္ ႏုပ်ဳိမႈကုိေပးစြမ္းေစပါသည္ဟူ၏။ ထုိ႔အတူ မဲ့ေနေသာအခါ တြင္လည္း မ်က္ႏွာေပၚရွိ အေၾကာေလးမ်ား လႈပ္ရွားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္မဲ့ျခင္းေၾကာင့္လႈပ္ရွားေသာ အေၾကာငယ္တုိ႔သည္ ပုိမုိအုိစာေစပါသည္ဟူ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ႏုပ်ဳိလုိေသာသူအေပါင္းသည္ ႏွလုံးသားမွ လာေသာ စစ္မွန္ေသာအၿပံဳးမ်ားသာၿပံဳးရန္ လုိပါသည္။
မုန္းေနသူႏွစ္ဦးပင္လွ်င္ တစ္ဦးကစ၍ႏွစ္လုိစြာ ၿပံဳးျပပါကက်န္တစ္ဦးမွ မဲ့ျပမည္ဟုထင္ပါသလား။ အၿပံဳးခ်ဳိခ်ဳိအတြက္ အၿပံဳးခ်ဳိခ်ဳိသာျပန္ရမည္မွာ မလဲြေပ။ စာေရးသူ၏အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုရွိသည္။ စာေရးသူသည္ ငယ္စဥ္ကလြန္စြာစြာသည္။ မိမိေပၚတြင္ေကာင္းပါမွ ျပန္လည္ေကာင္းျပတတ္သည္။ မ်က္ႏွာထားလည္း လြန္စြာတည္သည္။ အၿပံဳးဟူသည္ စာေရးသူအတြက္ ျပဳရခက္ေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။
တစ္ရက္တြင္ စာေရးသူသည္ ဆရာမတစ္ေယာက္၏ အိမ္မွျပန္လာစဥ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ျပန္စဥ္းစားမိၿပီး ၿပံဳးမိသြားသည္။ လမ္းမထက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ၿပံဳးမိသည္ျဖစ္ရာ ေရွ႕မွလာေနေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ဆုံမိသည္။ စိတ္ၾကည္ေနသည္ျဖစ္ရာ မိမိစဥ္းစားမိၿပီး အၿပံဳး ႏွင့္ေရာလ်က္ သူ႔ကုိၿပံဳးျပလုိက္သည္။ ထုိသူငယ္ခ်င္းသည္ မ်ားမၾကာခင္က စာေရးသူႏွင့္အခ်င္းမ်ား ထားၿပီး စကားမေခၚမေျပာသူျဖစ္သည္။
စာေရးသူၿပံဳးသည္ကုိျမင္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းမွ စာေရးသူကုိျပန္ၿပံဳးျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္သူ႔ဘက္မွ ႏႈတ္ဆက္ စကားလာဆုိၿပီး သူၿပံဳးကုိယ္ၿပံဳးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးေခၚေျပာျဖစ္ကာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သြားၾက သည္။
ထုိမွစာေရးသူကုိ သင္ခန္းစာေပးလုိက္သည္မွာ ၿပံဳးျပျခင္းသည္ သင့္ျမတ္မႈကုိျဖစ္ေစၿပီး မိတ္ေဆြေပါ မ်ားျခင္း လူခ်စ္လူခင္မ်ားျခင္းေပတည္း။
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေဒါသထြက္ေနသူရွိပါက ထုိသူ၏အမ်က္ေဒါသသည္ တစ္ဖက္သားကုိ ကူးစက္သြားၿပီး ပူေလာင္ေစသကဲ့သုိ႔ ေမတၱာထားသူရွိ ပါကလည္း ထုိသူ၏ေမတၱာဓာတ္တုိ႔သည္ အနီးအနားရွိသူတုိ႔ကုိ ထိစပ္သြားကာ ေမတၱာေငြတုိ႔ျဖင့္ ေအးျမေစပါသည္။
အလားတူစြာပင္ မဲ့ျပသူအတြက္ မဲ့ျပေသာမ်က္ႏွာတစ္စုံသာ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပံဳးျပသူအတြက္ ၿပံဳးျပေသာမ်က္ႏွာတစ္စုံကုိ လက္ေဆာင္ျပန္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သက္ေရာက္မႈတုိင္းတြင္ တန္ျပန္သက္ ေရာက္မႈ ရွိသည္ပင္မဟုတ္ပါလား။
မွန္ၾကည့္ေသာသူအတြက္ မိမိျပဳေသာအျပဳအမူအတိုင္းသာလွ်င္ မိမိပုံရိပ္သည္မွန္တြင္အရိပ္ထင္ေပ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အၿပံဳးလွလွ ရလုိသူအတြက္ ႏွလုံးသားမွလာေသာ အၿပံဳးသာၿပံဳးေစခ်င္ပါသည္။
မိမိအၿပံဳးေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၾကသူမ်ား လက္ညိႇဳးညႊန္ပါက မလဲြႏုိင္ေပ။ စကားေျပာတတ္ပါက ေလယာဥ္ပင္အလကားစီးႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ၿပံဳးျပျခင္းေၾကာင့္လည္း လုိရာခရီးကုိ အလြယ္တကူေရာက္ရွိ ႏုိင္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား အမုန္းတရားမ်ားကုိ ေပ်ာက္ပ်က္ေစ၍ ခ်စ္ျခင္းတရားမ်ားသာ ပြားမ်ားေစေသာ လွပေသာအၿပံဳးပန္းေလးမ်ားကုိ လူတိုင္းႏႈတ္ဖ်ားတြင္ ဆင္ျမန္းေစခ်င္ပါသည္။ ႐ုပ္မလွသူပင္ျဖစ္လင့္ကစား ႏွစ္လုိဖြယ္ၿပံဳးျပေသာအခါ ခ်စ္စရာအေနအထားသုိ႔ ေရာက္သြားသည္ျဖစ္ ရာမ်က္ႏွာလွလွရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ႏွာမတည္ဘဲအပုပ္ဘဲ ၿပံဳးၿပံဳးေလးေနပါက မည္မွ်လွသြားမည္ ကုိ ေတြးၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။
အၿပံဳးဟူသည္ အမွန္စင္စစ္ အုိစာေနေသာမ်က္ႏွာကုိပင္ ႏုပ်ဳိသြားေစသည္။
အၿပံဳးေၾကာင့္အုိျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ်ရွိလာမည္ဟုတ္ေပ။ အၿပံဳးဟူသည္လူအမ်ားျမင္ေသာ မ်က္ႏွာထက္တြင္သာ ထားရွိရျခင္းျဖစ္ရာ တင့္တယ္ရန္လုိသည္။ စစ္မွန္ရန္လုိသည္။ ႏွလုံးသားထက္ မွလာရန္လုိသည္။
စစ္မွန္ေသာ ႏွလုံးသားမွလာေသာ အၿပဳံးအတြက္အ႐ႈံးဟူသည္ မည္သည့္အခါမွ် ရွိလာမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿပံဳးပါ။ ႏွစ္လုိစြာ ၿပံဳးပါ။ ေဖာ္ေရြစြာၿပံဳးပါ။ ႏွလုံးသားမွအလွကုိ အၿပံဳးႏွင့္တန္ဆာဆင္ပါ။ မုဒိ တာမွ႐ုိက္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ အၿပံဳးမ်ားသာမ်က္ႏွာထက္တြင္ ေဝဆာေစပါ။ က်က္သေရေဝျဖာမည္ကုိ အာမခံပါသည္။ လူတုိင္းၿပံဳးတတ္ၾကပါေစ။    ။
ေၾကးမုံသတင္းစာ
ဇူလုိင္ (၁၃) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ Share

No comments: