page

သင္နွစ္သက္ရာ အေရာင္ ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္

Tuesday, September 4, 2012

စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေသာ ဘ၀

ညခ်စ္သူ | 4:09 AM |
ညခ်စ္သူ | 4:09 AM |
Best Blogger Tips
Shareစာမတတ္သူသည္ တံခါးေပါက္မပါေသာ အိမ္နဲ ့တူ၏ ။အျပင္သို ့ဘာမွ မျမင္ရ ။

စာတတ္ျပီး စာမဖတ္သူသည္ တံခါေပါက္ရွိပါလွ်က္  မဖြင့္ေသာအိမ္နဲ ့တူ၏ ။ အသိပညာတံခါးပိတ္လွ်က္ ရွိ၏ ။

စာဖတ္ျခင္းသည္ လူတို ့အတြက္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာ ဗဟုသုတ ၊ အၾကားအျမင္ရေစ၏ ။

စဥ္းစားဆင္ျခင္နိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာကိုလည္း ျဖစ္ေစ၏ ။ ( လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္ )


ေရွးလူၾကီးမ်ား၏ ဆိုရိုးစကား အရ "စာမတတ္သူ ၊ စာမဖတ္သူသည္ မ်က္စိကန္း ေနသူျဖစ္သည္ '' ဟု

ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို မွတ္သားခဲ့ရ ဖူးပါသည္ ။ထိုအျပင့္ ''စာအုပ္ ၊ စာေပ လူမိတ္ေဆြ '' ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားပံု

ႏွင့္အညီ  မိမိတို့အား အရာရာကို သြန္သင္ဆံုးမေပးေနသည့္အရာမွာ စာအုပ္ေကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။

'' ဖတ္ျပန္ေသာ္ကား ဖတ္ဖန္မ်ားက သားမယားပင္ သိျမင္ကင္းကြာ မလိမၼာလည္း စာေပစကား ေနတိုင္းၾကားက

ထူးျခားလိမၼာ ရွိသည္သာ တည့္ '' ဆိုသည့္ ရွင္မဟာရဌသာရ၏ ဆံုးမစာပါ အတိုင္း ပညာမရွိေသာ ဇနီးသည္ ၊

မလိမၼာေသာ သားသမီးမ်ားပင္ စာေပစကားကို ေန့တိုင္းၾကားဖန္မ်ားလာပါက ဗဟုသုတမ်ား ျပည့္စံုလာကာ

လိမၼာေရးျခား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို့လူငယ္ေတြ တစ္ေန့တစ္ေန့အားလပ္ခ်ိန္ေတြကို

စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳေစခ်င္ပါတယ္ ။မည္သူမဆိုယေန႔ ညအိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္သည္

ယေန႔မနက္ အိပ္ယာထခ်ိန္ထက္ နည္းနည္းျဖစ္ေစ အသိဥာဏ္ပညာ ပိုရွိေနရမည္။

သို႔မဟုတ္ပါက လူသားတစ္ဦးအေနနွင္႔ အႀကီးမားဆံုးျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္ ဟု

လီယိုဗတ္စကာဂလီယာ က ေျပာခဲ႔ဖူးသည္။ မွန္သည္။ လူသည္ မနက္ထက္ ညမွာ ပညာပိုရွိရမည္။

မေန႔ကထက္ သည္ကေန႔ ပညာပိုရွိရမည္။ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင္႔အမွ် ဦးေႏွာက္အေလးခ်ိန္ ပိုစီးလာရမည္။

ဒီအတြက္ မည္သို႔လုပ္မည္နည္း ................. ?????တစ္နည္းသာရွိသည္ " စာဖတ္ပါ " ။ေန့စဥ္ဖတ္ပါ ။


စာဖတ္သည္ ဆိုရာ၌ ျငင္းခံုေ၀ဖန္ရန္၊ တစ္ဖက္လူ မွားေၾကာင္း သက္ေသသကၠာယ ျပရန္ သက္သက္ အတြက္

မဖတ္ႏွင္႔။ ေျပာသမွ်ယံုၾကည္ရန္၊ သူဆိုတိုင္း လက္ခံရန္ဖတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ေစႏွင္႔။ အလားတူ ေျပာစရာဆိုစရာ

ရရံုအတြက္မွ်လည္း မဖတ္ႏွင္႔။ အက်ိဳးအေၾကာင္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ ညွိႏိႈင္းခ်င္႔ခ်ိန္ရန္ အတြက္သာ ဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါေစ။

စာဖတ္ျခင္းသည္ လူအားျပည့္၀ေစ၏၊ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုျခင္းသည္ အသင္႔ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေစ၏၊ ေရးမွတ္ျခင္းက တိက်ေစေပသည္။

စာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အနက္ သမိုင္းက်မ္းတို႔သည္ ဖတ္သူအား အျမင္က်ယ္ေစသည္။ ကဗ်ာစာဆိုတို႔ကမူ

ကြန္႔ျမဴးေသာ ဥာဏ္ျဖင္႔ ထူးကဲရႈျမင္တတ္ေစသည္။ သခၤ်ာကား လ်င္ျမန္ေသာဥာဏ္ကို ေပးသည္။

သဘာ၀သိပၸံသည္ ဗဟုသုတကို နက္႐ႈိင္းၾကြယ္၀ေစၿပီး ဒႆနက တည္ၾကည္ ေလးနက္ေစသည္။

ယုတိၱေဗဒႏွင္႔ ၀စနာလကၤာရ(အာ၀ဇၨန္း) ပညာမ်ားကမူ သူတပါးႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေျပာဆိုနိုင္ေပသည္။


ဖတ္ေသာစာတို႔သည္ ဖတ္သူ၏ စရိုက္ လကၡဏာမ်ား အျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းၾကၿမဲျဖစ္၏။

ထိုေၾကာင့္ မည္သည့္စာေပအမ်ိဳးအစားကိုမဆို ဖတ္သင့္ပါတယ္ ။အေကာင္းနဲ႔အဆိုးဆိုတာ အျမဲတြဲလ်က္ရွိတာေၾကာင့္

စာဖတ္တဲ့အခါမွာလည္း စာအုပ္ထဲက အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ မိမိရဲ့ အေတြးအေခၚကို အဆိပ္အေတာက္

မျဖစ္ေစဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ စာဖတ္တဲ့ သက္တမ္း ၾကာလာတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုစာအုပ္မ်ိဳးက

ဖတ္ရႈသင့္သလဲ ၊ ဘယ္လို စာအုပ္မ်ိဳးက မဖတ္ရႈသင့္ဘူးလဲ ဆိုတာကို စာဖတ္သူဟာ သူ႔ အလိုလို သိျမင္လာပါတယ္။

စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေဝါဟာရမ်ား ၾကြယ္ဝလာသလို ဘာသာစကားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္လာပါတယ္။ စာဖတ္တယ္။ ျပီးလွ်င္

ေတြးတယ္။ ဆင္ျခင္တယ္။ သံုးသပ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေပးထားတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားတယ္။ ဒီအေျခခံ အသိပညာကေတာ့ ဘာသာရပ္တိုင္းမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္ျခင္းဟာ ဘယ္ဘာသာရပ္ကိုမဆို ေလ့လာသင္ယူေနတဲ့သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ စာေရးျခင္းစြမ္းရည္ကိုလည္း တိုးတက္လာေစပါတယ္။


စာဖတ္ေနစဥ္မွာ မိမိန႔ဲ မကၽြမ္းဝင္တဲ့ စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေတြးေတာ မိတတ္ပါတယ္။

ထိုသို႔ ေတြးေတာျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ့ မိီးခိုေရာင္ဆဲလ္မ်ားကိုပါ ပိုမို အသံုးျပဳေစတဲ႔အတြက္ စာဖတ္သူဟာ

ပိုမို ထက္ျမက္တဲ့သူ ျဖစ္လာပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ အရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ

တာတင္သာမကပဲ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ စာအုပ္မ်ားထဲမွ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ၊

စီးပြားေရးမ်ားအျပင္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို ေလ့လာ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ မိမိန႔ဲ အေတြးအျမင္ ရႈေထာင့္မတူညီတဲ့

အာေဘာ္ကို စာအုပ္ထဲမွာ ဖတ္ရႈရတဲ့အခါမွာ စာေရးဆရာန႔ဲ မိမိန႔ဲအၾကားမွာ ဒီမတူညီတဲ့ အျမင္ရႈေထာင့္

ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသလဲဆိုတာကို စဥ္းစား ဆင္ျခင္မိေစပါတယ္။ အဲဒီလို မိမိန႔ဲ မတူညီတဲ့ဖက္ တစ္ခုကေန

ေတြးေတာ စဥ္းစားမိတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ့ စိတ္ဟာလည္း အျခားသူမ်ားကို နားလည္လာျပီး ပိုမို ပြင့္လင္းလာပါတယ္။

အျခားသူတစ္ဦးရဲ့ ျဖစ္တည္ေနမႈကိုလည္း ေလးစား လာတတ္ပါတယ္။

မဂၢဇင္းမ်ား၊ ေခတ္လြန္မ်ား၊ ဘဝသရုပ္ေဖာ္ ဝထၳဳမ်ား ဘယ္စာကို မဆို ဖတ္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို

ဖတ္ျခင္းျဖင့္ စာေရးဆရာက ရႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးမွ တင္ျပထားေသာ္လည္း စာဖတ္သူက လြတ္လြတ္လပ္လပ္

ေတြးေခၚႏိုင္ျပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္ကူး ေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္တဲ့

အေတြးအေခၚ ျမင့္မားလာပါတယ္။ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ေလေလ၊ လူအမ်ားက ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို မိမိက

ပိုမို ေျဖလာႏိုင္ေလေလ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ လူအမ်ား မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အေမးပုစၦာမ်ားကို

မိမိက ေျဖရွင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈေတြ ပိုမိုတုိးပြားလာပါတယ္။


စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္ရႈတယ္ဆိုရင္ စာအုပ္ထဲက ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ကြက္မ်ားကို

မွတ္မိတဲ့အေလ့ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ မွတ္ႏိုင္စြမ္း မွတ္ဥာဏ္ကလည္း ပိုမို ေကာင္းမြန္လာပါတယ္။

စာဖတ္တဲ့သူမွာ အမ်ားတကာကို ေဝမွ်စရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ စာမ်ားမ်ား

ဖတ္ေလေလ ေဝမွ်စရာေတြက မကုန္ႏိုင္ေလပါပဲ။ ေနာက္ဆံုး ဘာမွ အက်ိဳးေက်းဇူး မရွိဘူးပဲ ထားပါဦးေတာ့။

ဘဝရဲ႕ ေန႔ရက္ေတြမွာ ပ်င္းရိျငီးေငြ႔စရာေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

လြန္းတဲ့အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္မွာ စာဖတ္ျခင္း အေလ့အထဟာ ေမြးျမဴသင့္တဲ့ အက်င့္ေကာင္း တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
''ဗာဟုႆဥၥ၊ သိပၸဥၥ''  ဗဟုသုတအၾကားအျမင္မ်ားျခင္း၊ အတတ္ပညာရွိျခင္း၊ တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ 'မဂၤလာ'မည္ေၾကာင္း

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သကဲ့သုိ႔ပင္  စာအုပ္စာေပမ်ားစြာ ဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို့ဘဝကို ပိုမိုတိုးတတ္ေကာင္းမြန္ေသာ


ဘ၀ကို တည္ေဆာက္နိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု  ကြၽန္ေတာ္ထင္ျမင္ယူဆပါေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို့လူငယ္တိုင္း စာဖတ္ၾကပါ


လို့ နွိဳးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစခင္ဗ်ာ ။

ကိုးကားေသာလင့္မ်ား

http://theinzawygn.blogspot.com/

ဟနစံ
Share