page

သင္နွစ္သက္ရာ အေရာင္ ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္

Tuesday, July 17, 2012

အာဇာနည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကဗ်ာမ်ား

ႏိုးႏိုး | 12:12 PM |
ႏိုးႏိုး | 12:12 PM |
Best Blogger Tips
Share
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ‎(အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္)‎ မသိ၍ဆို၊ မလုိ၍ေျပာ။ သူ႔စိတ္မွာ အလြန္ယဥ္လုိ႔၊ သူ႔ ဉာဥ္မွာ အလြန္သန္႔တယ္၊ ထူးခၽြန္႔သေဘာ။ ။ မသိ၍ထင္၊ မျမင္၍ေျပာ။ သူ႔ဝိညာဥ္ မေသေပ်ာက္ပါဘူး၊ မိုးေပါက္လို အစဥ္ၾကည္လုိ႔၊ ေနျခည္လုိ အစဥ္လန္းကာ၊ ဖ်န္းဆြတ္စိတ္ေစာ။ ။ မင္းသုဝဏ္ aung10 အာဇာနည္ အေလးျပဳ ငါတုိ႔အတြက္၊ ကိုယ့္အသက္ကုိ၊ မကြက္မညႇာ၊ စြန္႔ၾကရွာသည္၊ ဇာနည္ႏြယ္ဘြား၊ သူတို႔အားလွ်င္၊ ညႊတ္တြားသမႈ၊ အေလးျပဳ၍၊ သာဓုႏုေမာ္၊ ေကာင္းခ်ီးေခၚသည္၊ ေျခာက္ေဖာ္နတ္က ၾကားေစေသာဝ္။ (မင္းသုဝဏ္) (၄၊ ၁၊ ၁၉၅၃) (အင္းယားကန္သုိ႔ အုိကုတို႔ ကဗ်ာစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၃-မွ ....)

သခင္ေအာင္ဆန္းတရား ငါ့ညီေျပာင္ဝင္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း၊‎ မင္း၏သားငယ္၊ မင္းသက္လွယ္ကို၊‎ အဘယ္တရားေဟာမည္နည္း။‎ ဆန္း၏ သတၱိ၊‎ ဆန္း၏ သမာဓိ၊ ဆန္း၏ ပညာ၊‎ ေဟာစရာကား အလြန္မ်ား၏။‎ မင့္သားအရြယ္၊ သက္ႏွစ္ဆယ္တြင္၊‎ လူငယ္ေအာင္ဆန္း၊ သူ႔အစြမ္းကို၊‎ ပန္းေကာင္းတပြင့္၊ ပန္ဆင္တင့္သို႔၊‎ မင့္သား သိေစခ်င္လွ၏။‎ သူ႔အစြမ္းကား၊ အျခားမဟုတ္၊‎ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ မ်ိဳးျခားဒဏ္မွ၊‎ ျမန္မာလြတ္လမ္း၊ ခရီးၾကမ္းဝယ္၊‎ ဗန္းျပအလွ၊ ပကာသနကို၊‎ ျပာက်ေလာင္ၿမိဳက္၊ သူမီးတိုက္၏၊‎ ေခတ္လိုက္စာညီ၊ ေခတ္မီပညာ၊‎ ႀကံဳရာဘဝ၊ မုကလံုေလာက္၊‎ ခံၿမိဳ႕ေဆာက္၏။‎ ထို႔ေနာက္တဆင့္၊ မိုးထိလြင့္ေအာင္ ‎႐ိုးက်င့္ျမင့္ႀကံ၊ သူ႔အလံတည့္‎ ပ်ံတလူလူ၊ သူထူခဲ့ေၾကာင္း‎ ေခါင္းေဆာင္သေဘာ၊ မင့္သားေခ်ာကို၊‎ ေျပာလိုက္ပါဘိ၊ ေဟာပါဘိ။ ။‎ ေဇာ္ဂ်ီ ‎(ညီသစ္ဆင္း ကဗ်ာမ်ား မွ ...)‎
ေျပာလိုက္ပါဘိ ေဟာပါဘိ ငါ့ညီေျပာင္ဝင္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း၊‎ မင္း၏သက္လွယ္၊ မင္း သားငယ္သည္၊‎ သက္ႏွစ္ဆယ္ပင္ျပည့္ခဲ့ၿပီ။‎ သူသံုးႏွစ္သား၊ ေဖၚခ်င္းမ်ားႏွင့္၊‎ အူယားဖါးယား၊‎ ကစားရာမွ၊ ႏြား႐ုပ္ခ်၍၊‎ နတ္က်သည့္သြင္၊ မင့္ရင္ခြင္သုိ႔၊‎ ေျပးဝင္ပုန္းလာ၊ သူ႔မူရာကို၊‎ ငါျမင္ခဲ့၏ မွတ္မိ၏။‎ မိုးကစိုစုိ၊ က်ီးအုပ္ၿပိဳ၍၊‎ ထိုမွဤမွ၊ တို႔လမ္းမတြင္၊‎ ပ်ံၾကဝဲၾက၊ ငရဲကသို႔၊‎ အံုၾကြျမည္အာ၊ မသာယာကို၊‎ ငါၾကားခဲ့၏ မွတ္မိ၏။‎ ထိုေန႔၌ပင္၊ ထိုခ်ိန္ထင္၏၊‎ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ျပည္သူ႔ပန္းသည္၊‎ ပြင့္လန္းခါစ၊ ေၾကြလိုက္ရ၏၊‎ ေျမခသတင္း၊ မိုးႀကိဳးခြင္းသို႔၊‎ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္၊ တုိ႔လမ္းခြင္၌၊‎ မခ်င္မရဲ၊ ဝမ္းနဲခံခက္၊‎ မ်က္စိမ်က္ႏွာ၊ ၫိွဳးၾကရွာသည္၊‎ ရြာဦးပိုင္းမွ သခႋ်ဳင္းထိ။‎ ငါ့ညီေျပာင္ဝင္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း၊‎ မင္း၏သားငယ္၊ ႏွစ္ဆယ္သက္စစ္၊‎ သူတို႔ေခတ္၌၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခင္၊‎ ျမတ္ေစခ်င္၏၊ မင္းျမင္ငါၾကား၊‎ စကားဥဒါန္း၊ ဆန္း၏သတၲိ၊‎ ဆန္း၏သမာဓိ၊ ဆန္း၏ပညာ၊‎ ဆန္းမွာဆံုေပါင္း၊ ေယာက်္ားေကာင္းတို႔၊‎ ေခါင္းေဆာင္သေဘာ၊ မင့္သားေခ်ာကို၊‎ ေျပာလိုက္ပါဘိ ေဟာပါဘိ။ ။‎ ေဇာ္ဂ်ီ (ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ အာဇာနည္ေန႔)‎ ၁၉၆၄-ခုႏွစ္ အာဇာနည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၊ ယဥ္ေက်းမႈဌာန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ထုတ္ေဝသည့္ ‎"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဗ်ာမ်ား" စာအုပ္မွ Share

No comments: