page

သင္နွစ္သက္ရာ အေရာင္ ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္

Friday, June 15, 2012

အခ်စ္ဟူသည္.....................?

ညခ်စ္သူ | 2:52 AM |
ညခ်စ္သူ | 2:52 AM |
Best Blogger Tips
Share

အခ်စ္ဆိုတာ ရယူျခင္းလား ? ေပးဆပ္ျခင္းလား ?

သူငယ္ခ်င္းေတြေကာ ဘယ္လို ထင္ျမင္ယူဆပါသလဲ .........................
ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ခဲ့ဖူးတာေလးကို သိသေလာက္ ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ။

`` အခ်စ္ဆိုတာ ရယူျခင္းလည္း ျဖစ္နိဳင္သလို ၊ ေပးဆပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္နိဳင္ပါတယ္ ။
   အခ်စ္မွာ ပံုေသသ႑ာန္မရွိဘူး ။ သူက ျပဒါးလိုပဲ ေလးေထာင့္ဖလားထဲထည့္ရင္ ၊
   ေလးေထာင့္ပံုျဖစ္တယ္ ၊ ဖလား၀ိုင္းထဲထည့္ရင္လည္း အ၀ိုင္းပံုျဖစ္တာပဲ ၊ရယူျခင္း ၊
   ေပးဆပ္ျခင္းဆိုတာ ခံယူခ်က္နဲ ့သာ သက္ဆိုင္ပါတယ္ ၊ သူက အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး ။´´

အခ်စ္ဆိုတာ တစ္ခါတည္းသာ ေပါက္ဖြားျပီး ေနာက္ထပ္မေပါက္ဖြားေတာ့ဘူးဆိုတာ
ျဖစ္နိဳင္ပါလား ? ေနာက္ထပ္ခ်စ္တဲ့အခ်စ္ကေကာ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ ျဖစ္နိဳင္ပါ့မလား ? ။

``အခ်စ္နဲ ့စပ္ဆိုင္တဲ့ အိႏိၵယဒ႑ာရီ တစ္ခုက ဒီလိုဆိုထားပါတယ္ ။ဖန္ဆင္းရွင္ျဗဟၼၾကီးဟာ
ေယာက်္ားတစ္ပိုင္း မိန္းမတစ္ပိုင္း ျဖစ္တည္ေနတဲ့ နတ္မင္းၾကီးရဲ ့ခႏၱာကိုယ္ကေန အမ်ိဳးသမီး
အပိုင္းကို ဖယ္ရွားလိုက္ျပီး နတ္သမီးတစ္ပါး သီးျခားကိုယ္ပြား ဖန္ဆင္းေပးလိုက္တယ္လို ့ ဆို
ထားပါတယ္ ။ဒီလို ဖန္ဆင္းေပးလိုက္တဲ့  နတ္သမီးကို parvati လို ့ေခၚျပီး နတ္မင္းၾကီးကိုေတာ့
 shiva လို ့ေခၚပါတယ္ ။ နတ္သမီးကို သီးျခားကိုယ္ပြား ဖန္တီးေပးခဲ့ေပမဲ့ နတ္သမီးေလးက မူလ
နတ္မင္ၾကီးရွိရာကိုသာ ျပန္ျပန္လာတယ္လို ့ဆိုထားပါတယ္ ။ဒီလိုျပန္ျပန္လာရတဲ့ အေၾကာင္းက
ေတာ့ ဖန္ဆင္းရွင္ ျဗဟၼၾကီးဟာ ေယာက်္ားတစ္ပိုင္း မိန္းမတစ္ပိုင္းရွိတဲ့အနက္ မိန္းမတစ္ပိုင္းကို
ဖယ္ထုက္ဖန္ဆင္းေပးနိဳင္ေပမဲ့ အခ်စ္ဆိုတဲ့ အရာကိုေတာ့ ခြဲထုက္ေပးနိုင္စြမ္းမရွိတဲ့အတြက္
ခြျထုက္ခံထားရတဲ့ နတ္သမီးေလးက နတ္မင္းၾကီး ၊တနည္းအားျဖင့္ အခ်စ္ဓာတ္ရွိရာကို ျပန္ျပန္
လာရတာျဖစ္တယ္လို ့ ဆိုပါတယ္ ။


သူငယ္ခ်င္းတုိ ့လည္း ခြဲထုက္ခံထားရတဲ့ နတ္သမီးေလးျဖစ္တာမို ့ အခ်ိန္တန္ရင္ မူလအခ်စ္ဓာတ္
ရွိရာကို  ရွာေဖြေတြ ့ရွိသြားၾကမွာပါ ။အခ်စ္နဲ ့ပက္သက္ျပီး အခ်စ္ရဲ ့အဓိပါယ္ကို အထင္ဟပ္ဆံုး ဖြင့္
ဆိုေပးခဲ့သူကေတာ့ ပေလတို ျဖစ္ပါတယ္ ။ သူက အခ်စ္ဆိုတာ ` ဘက္စံုအားလံုးအတြက္ ရယူလိုမွ ုနဲ ့
ရေအာင္ၾကိဳပမ္းမွ ု ´လို ့ဆိုပါတယ္ ။

ဒီေန ့အထိ သူထက္သာလြန္တဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္မရွိေသးဘူးလို ့အခ်စ္ေဗဒပညာရွင္ေတြက ဆိုၾကပါတယ္ ။
အခစ္ဆိုတာ ဘက္စံုအားလံုး အတြက္ ရယူလိုမွ ုနဲ ့ရေအာင္ၾကိဳပမ္းမွ ုလို ့ဆိုၾကေပမဲ့ ဘက္စံုအားလံုး
အတြက္ရယူနည္း ရေအာင္ၾကိဳပမ္းနည္းကိုေတာ့ ယေန ့ထက္ထိ ဘယ္သူကမွ တိတိပပညႊန္ျပ
မေပးနိဳင္ၾကေသးပါဘူး ။ဒါေၾကာင့္လည္း အခ်စ္မွာ မ်က္စိမရွိဆိုတဲ့ ဆင္ေျခကို ေပးေနၾကတာျဖစ္နိဳင္
ပါတယ္ ။

အျမင္ ၊ အနံ ့ ၊ အၾကား ၊အရသာ ၊ အေတြ ့စတဲ့အာရံုငါးပါးရယ္ ၊ အသိအာရံုရယ္ ၊စုစုေပါင္းအာရံုေျခာက္ပါး
ရွိတယ္ မဟုတ္လား ။ အျမင္ ၊ အနံ ့ ၊အၾကား ၊အ၇သာ ၊ အေတြ ့ဆိုတဲ့ အာရံု ကို အျပင္အာရံု လို ့ေခၚျပီး
အသိအာရံုကိုေတာ့ အတြင္းအာရံု လို ့ေခၚပါတယ္ ။အသိအာရံုကို မေနာအာရံု လို ့လည္း ေခၚပါေသးတယ္ ။
ကၽြန္ေတာ္တို ့အားလံုး ေနစဥ္နဲ ့အမွ် အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ အၾကားအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ အနံအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊
အေတြ ့အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆံုစည္းေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား ။ ဒါေတြ အားလံုးကို ၾကိဳက္ျခင္း ၊ မၾကိဳက္ျခင္း ၊ လိုလားျခင္း ၊ မလိုလားျခင္း ၊ ႏွစ္သက္ျခင္း ၊ မႏွစ္သက္ျခင္း ၊ဆိုတဲ့ တုန္ ့ျပန္မွ ုသေဘာလကၡဏာ ေတြက
ကၽြန္ေတာ္တို ့သတိမထားမိလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာပဲ မသိစိတ္မွာ အစိုင္အခဲအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚ တည္ရွိလာသလို  အာရံုသိမ္ဖ်င္းခ်ိနဲ ့၇င္လည္း သိမ္လွီတဲ့ ဖြဲ ့တည္မွ ုျဖစ္တည္လာေတာ့တာပါပဲ ။

ဒီအစိုင္အခဲ က တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦး အရည္အေသြးခ်င္းကြာသလို အရည္အခ်င္းလည္း ကြာျခားေနမယ္လို ့
ယံုၾကည္ပါတယ္ ။မိမိအရည္အခ်င္း ၊ အရည္အေသြးအခံ နဲ ့ၾကိဳက္ျခင္း ၊ မၾကိဳက္ျခင္းဆိုတာေတြ ကို ေရြးခ်ယ္လာခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား ။လိင္စိတ္ဖြံ ့ျဖိဳးခ်ိန္မွာ ဒီႏွစ္သက္ျခင္း၊ မႏွစ္သက္ျခင္း သေဘာက
အခ်စ္ကို ျမင္သာထင္သာျဖစ္ေအာင္ လွ ုပ္ခတ္ေပါက္ဖြားေစေတာ့တာပဲေပါ့ ။

အခ်စ္မွာ လိင္စိတ္ကအဓိကအၾကာင္းလို ့ထင္ၾကေပမဲ့  တကယ္ေတာ့ လိင္စိတ္က အဓိက မက်ပါဘူး ။
အခ်စ္ဆိုတာ ေစာေစကေျပာသလို အစိုင္အခဲက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ အရာပါ ။ဒီအစိုင္အခဲက ႏွလံုးသားမွာ
ကိန္း၀ပ္ေနတဲ့အရာ ပါ ၊

ကၽြန္ေတာ္သိသမွ် ဖတ္ခဲ့ဘူးသမွ် အခ်စ္အေၾကာင္းေလးေတြကိုလည္း  သူငယ္ခ်င္းေတြ သိေစဖို ့ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ။

အခ်စ္ဆိုသည္မွာ......

အခ်စ္ဆိုသည္မွာ - - -

> ကိုယ့္ဖက္က အရမ္းခ်စ္သေလာက္ သူ႔ဖက္က ျပန္မခ်စ္သည့္အခါ အရမ္းခံရခက္သည္ဟု လူအမ်ားက လက္ခံထားၾကေလသည္ ။ လံုး၀လြဲမွားေနသည္ ။ သူ႔ဖက္က ျပန္ခ်စ္သည္မခ်စ္သည္မွာ သူ၏ စိတ္ခံစားခ်က္ သူ႔အပိုင္းသာျဖစ္ျပီး ကိုယ့္ဖက္က သူ႔ကို ခ်စ္ေနဖို႔သာ အဓိက က်ေနသည္မဟုတ္လား ။

> ကိုယ္က ခ်စ္တယ္ဟု ဖြင့္ေျပာျပီးသည့္အခါ ဘယ္ေတာ့အေျဖေပးမွာလဲဟုေတာင္းခံၾကျခင္းမွာလည္း တကယ္ေတာ့ အေတာ္အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ ကုိယ္သူ႔ကို ခ်စ္တယ္ဟုဖြင့္ေျပာျခင္းမွာ ကိုယ္ခ်စ္ေနျခင္းသူသိေစရန္ ဖြင့္ဟ၀န္ခံျခင္းသက္သက္ပင္ျဖစ္သည္ ။ သူ႔ဆီက အေျဖလိုခ်င္သည္ ထိုအေျဖမွာလည္း ခ်စ္တယ္ဆိုသည့္အေျဖျဖစ္ျပီး သူျပန္ခ်စ္တာကိုျပန္လိုခ်င္သည္မွာေတာ့ ကိုယ္၏အတၱ သက္သက္သာျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား ။

> တကယ့္အခ်စ္စစ္ဆိုသည္မွာ
တစ္မိုးေအာက္ထဲတြင္ သူရွိေနတယ္ဆိုသည့္အသိ ၊ သူလည္းငါ့လိုပဲ ဒီကမၻာေျမၾကီးေပၚမွာ ရွင္သန္သြားလာေနတယ္ဆိုတဲ့ အသိကေလးနဲ႔တင္ ရင္ခုန္ၾကည္ႏူးေနရတဲ့ စိတ္ခံစားမႈကေလးတစ္ခုျဖစ္တယ္ ။

> အခ်စ္ဟာ ပူေလာင္တယ္ဆိုတဲ့စကားဟာ တကယ့္အခ်စ္နဲ႔ နက္ရွိဳင္းစြာ မခ်စ္ဖူးသူတို႔ေျပာတာျဖစ္လိမ့္မယ္ ။ ပိုင္ဆိုင္ရျခင္း မပိုင္ဆိုင္ရျခင္း ေ၀းကြာျခင္း နီးစပ္ျခင္း စတဲ့ အရွိတရားေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ အခ်စ္ဟာ ပူေလာင္စရာေတြျဖစ္လာေတာ့တယ္ ။ သူနဲ႔အတူမေနရလို႔ သူနဲ႔အတူမေပါင္းရလို႔ စသျဖင့္ စိတ္ဒုကၡၾကီးစြာ ေရာက္ၾကရတယ္ ။ တကယ္ေတာ့လည္း ေပါင္းစပ္ရျခင္း မေပါင္းစပ္ရျခင္း ေ၀းကြာျခင္း စတာေတြကို အခ်စ္နဲ႔ေရာေထြးၾကမိလို႔ အခ်စ္ဆိုတာ ပူေလာင္တယ္ဆိုတာ ျဖစ္လာရတယ္မဟုတ္လား ။ အခ်စ္ကို သူ႔ဟာသူ ထားၾကည့္လိုက္ၾကစမ္းပါ ။ ေအးခ်မ္းျငိမ္သက္တဲ့ ၾကည္ႏူးလႈိုက္ေမာဖြယ္ စိတ္၀ိဥာဥ္ေလးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔လာရပါလိမ့္မယ္ ။

>အခ်စ္ဆိုတဲ့အရာမွာ ေစတနာမ်ားစြာပါတယ္ ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားစြာပါတယ္ တကယ့္အခ်စ္စစ္မွာ ရယူလိုမႈဆိုတာမရွိဘူး ေလာဘၾကီးစြာ တပ္မက္တယ္ဆိုတာလည္းမရွိဘူး ၾကိမ္းေသတဲ့ နိယာမတစ္ခုကေတာ့ “ ဘယ္သူမဆို ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကို နစ္နာေအာင္မလုပ္ၾကဘူး ” နစ္နာေအာင္ ကိုယ့္ကို နာက်င္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့အ ဲဒီဒါအခ်စ္စစ္မဟုတ္လို႔ပဲ ။ အခ်စ္ၾကီးလို႔ အမ်က္ၾကီးတာပါဆိုတာဟာ တကယ္ေတာ့ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ဆင္ေျခတစ္ခုသာျဖစ္တယ္ ။ တကယ္သာခ်စ္ၾကည့္ သူ႔ကို လက္ဖ်ားနဲ႔ထိဖို႔မဆိုနဲ႔ သူ႔အနားေရာက္မိရင္ပဲ ကမၻာေျမဟာ ပန္းေတြပဲပြင့္လာသလိုလို ကုိယ္ဟာ သီးျခားကမၻာတစ္ခုထဲေရာက္သြားသလိုလို ရင္ဟာ တဒုန္းဒုန္းခုန္လာျပီးေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြေအးဆက္လာေလ့ရွိတယ္ ။

အခ်စ္ဆိုတာ...........


(၁) တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ ညည္းညည္းခံတာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ခံတာျဖစ္တယ္။
တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ စိုးမိုးျခယ္လွယ္တာ မဟုတ္ဘူး။ အားေပးေထာက္ခံတာျဖစ္တယ္။
တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ စီစစ္ေမးျမန္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္သိမ့္တာျဖစ္တယ္။

(၂) တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ ေက်းဇူးတင္တတ္ရသလို ေတာင္းပန္တတ္ရတယ္။
တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတတ္ရသလို ခြင့္လႊတ္နားလည္တတ္ရတယ္။
တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ အမွားကိုျပင္တတ္ရသလို အမွားကိုလည္း ဝန္ခံရဲရတယ္။

(၃) တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ အခ်င္းခ်င္း စူးစုိက္ေငးေမာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဦးတည္ရာတစ္ခုတည္းကို ႏွစ္ေယာက္အတူ ၾကည့္တာျဖစ္တယ္။

(၄) တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ လွပ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့လူကို ရွာေဖြတာ မဟုတ္ဘူး။ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့အၾကည့္နဲ႔ မလွပ၊ မျပည့္စံုသူကို ႏွစ္သက္တတ္ေအာင္ သင္ယူတာျဖစ္တယ္။

(၅) လက္ခ်င္းတဲြၿပီဆိုတာနဲ႔ လမ္းခဲြဖို႔စကားကို အလြယ္တကူ မေျပာေတာ့ပါနဲ႔။

(၆) အခ်စ္ဆိုတာ လိုလိုလားလားေပးဆပ္ၿပီး ခ်ဳိခ်ဳိခါးခါး အတူတကြ မွ်ေဝတာျဖစ္တယ္။

(၇) ဆံုးရႈံးသြားမွ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္းသိတဲ့အထိ မေစာင့္ပါနဲ႔။

နာက်င္ထိခိုက္ၿပီးမွ ခခယယ ေတာင္းပန္ရေကာင္းမွန္းသိတဲ့အထိ မေစာင့္ပါနဲ႔။
တခ်ဳိ႕အရာေတြက ဆံုးရႈံးသြားၿပီးရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အစားျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

(၈) အထီးက်န္ခ်ိန္မွ အခ်စ္ကို ခ်စ္မိသြားတာမ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။
အထီးက်န္လို႔ခ်စ္တာ မဟုတ္ဘဲ အခ်စ္ေၾကာင့္ အထီးက်န္တာကို မခံစားရတာပဲ ျဖစ္ပါေစ။

(၉) အခ်စ္က ထိခိုက္နာက်င္တာေတြအားလံုးကို ကုစားေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

(၁ဝ) လူ႔ဘဝတစ္သက္မွာ အရသာကင္း ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔တဲ့အခ်ိန္၊ အခက္အခဲနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ေတြ ရွိပါတယ္။ လူ႔စိတ္အလိုမက်တဲ့ အခက္အခဲေတြကို ခ်ဳိးျဖတ္ႏိုင္တာ "အခ်စ္"ပါ။ အခ်စ္က လွပမႈေတြေပးသလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း ရွင္သန္ေစပါတယ္။

(၁၁) အခ်စ္ရွိရင္ အခက္အခဲဆိုတာ ဝန္တစ္ခု၊ ထမ္းပိုးတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

(၁၂) လက္ရွိပိုင္ဆိုင္တဲ့အခ်စ္ကို တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးတာဟာ ဟိုးေဝးေဝးက မရွိ၊ မျဖစ္ေသးတာကို ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတတာထက္ ပိုအရာေရာက္ပါတယ္။

အခ်ိဳ ့ဟာေတြက ကိုသက္တန္ ့ခ်ိဳ နဲ ့မနိဳင္းနိုင္းစေန ဆီကပါ ။
Share

No comments: